Quikon multivitamin v

De in Quikon V voorkomende vitamines gaan gebrekssymptomen tegen.
Dit
leidt tot betere fokresultaten en is van levensbelang, met name bij
klimaatwisselingen, transportstress, verandering van voeding,
aantasting door parasieten alsmede bij extra lichamelijke belasting.
Vitaminegebrek kan vooral leiden tot osteomalacie rachitis en
vruchtbaarheidsstoornissen.

€ 18.53

Naar de website

Post Author: